Miesięczne archiwum: Czerwiec 2007

Sham Al-Nessim – święto wiosny

W poniedziałek po Wielkanocy Egipcjanie celebrują początek wiosny. Wiąże się to z różnymi rytuałami. Wraz ze świtem tłumy wypełniają wolne zielone przestrzenie jak trawniki na skwerach i w parkach, często owinięci w koce z powodu porannego chłodu. Inni spedzają ten dzień na łodziach wiosłując po Nilu.

(więcej…)

Opublikowano Kultura | Skomentuj

Dzień Matki w Egipcie pod hasłem Dzień Matki Ziemi

21 marca w Egipcie obchodzony był Dzień Matki w szerokim światowym kontekście jako Dzień Planety Ziemia. W mediach dyskutowano o współczesnych problemach ekologicznych kraju. Ukoronowaniem obchodów była emisja dokumentalnego filmu ,,The Planet” w reżyserii M. Stenberga, w koprodukcji Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii. Koszt 82-minutowego filmu wyniósł 8 mln euro. W Kairze film wyświetlany był w kompleksie kinowym Galaxy, a cena biletu wynosiła 50 funtów. Film ten, w geście solidarności, wyświetlany był tego samego dnia w setkach kin na całym świecie.

(więcej…)

Opublikowano Zmiany | Skomentuj

Handel ludźmi nadal istnieje

Pod auspicjami pani Susan Mubarak odbyła się międzynarodowa konferencja ,,End Human Trafficking Now” na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi ze szczególnym uwzględnieniem problemu kobiet i dzieci. Pani Mubarak założyła organizację ,,Women’s International Peace Movement ”, której członkowie zobowiązali się podjąć zdecydowane kroki zarówno na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym w celu ukrócenia tego haniebnego procederu. Celem organizacji jest również podniesienie świadomości o istocie zagadnienia w kontekście ubóstwa krajów rozwijających się. Susan Mubarak przewodziła obradom, w czasie których przedstawiciele wiodących światowych związków, kompanii i towarzystw dyskutowali na temat wypracowania metod, mówiących  w jakim stopniu prywatny sektor może przyczynić się do wyeliminowania zjawiska handlu ludźmi. ,,End Human Trafficking ” jest pierwszą światową kampanią skupiającą bizness w tego rodzaju działaniach. Pani Mubarak apelowała o pomoc i konkretne, konstruktywne projekty. Przekonywała, że inwestowanie w bezpieczeństwo ludzkie to inwestycja zapewniająca nie tylko bezpieczeństwo fizyczne, ale ekonomiczne i socjalne z uwzględnieniem godności, wartości i ochrony fundamentalnych praw człowieka. Suzan Mubarak  dowodziła, że potrzebna jest szybka pomoc w krajach rozwijających się, aby wykorzenić biedę, zapewnić pomoc lekarską, a tym samym podnieść standard zdrowia społecznego. Pani Mubarak przyznała, że zdaje sobie sprawę, że nie są to łatwe cele a raczej stanowią zniechęcające wyzwanie. Tylko owocne partnerstwo w działaniu pomiędzy rządem, społeczeństwem cywilnym oraz sektorem prywatnym na lokalnym i międzynarodowym poziomie, może przynieść radykalne zmiany. S. Mubarak podkreślała jak ważną sprawą jest uczulenie młodego pokolenia i zaangażowania go w tego rodzaju kampanię.

(więcej…)

Opublikowano Zmiany | Skomentuj