Procedura zawarcia związku małżeńskiego z muzułmaninem

W odpowiedzi na liczne pytania kierowane do ZRP-E, proponuję kilka porad dotyczących zawierania małżeństw w Egipcie.

Fizyczne zawarcie związku małżeńskiego w Egipcie nie jest sprawą prostą z powodu licznych biurokratycznych wymogów. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i zarezerwować na to dużo czasu. Mam nadzieję, że kilka poniższych wskazówek ułatwi wielu narzeczonym sprawne przebrnięcie przez drogę procedur i wymogów.

Po pierwsze zachęcam do lektury artykułu pt. „Kontrakt ślubny, czyli intercyza dla małżeństw mieszanych” (zamieszczony na naszej stronie). To powinno rzucić światło na podstawy prawne, kilka spraw majątkowych i sam charakter zawarcia małżeństwa z Egipcjaninem w Egipcie. Jakiekolwiek wątpliwości powinny skłonić osoby polskiego pochodzenia do poznania istoty zagadnienia i powtórnego gruntownego przemyślenia dalszego postępowania i wynikającej stąd decyzji. Należy sobie uświadomić i powtarzać jak ,,mantrę’’, iż zawarcie małżeństwa może nie oznaczać tego samego dla obojga narzeczonych. Tym bardziej należy dogłębnie przemyśleć tak ważną życiową decyzję jaką jest zawarcie związku małżeńskiego, zwłaszcza z osobą  odmiennej kultury i w kraju o odmiennych obyczajach, religii i prawie.

Artykuł ten, powinien być pomocny dla par, które zdecydowały się na ten krok (małżeństwo) i stoją w obliczu żmudnego procesu, którego rezultatem powinno być  zawarcie  małżeństwa legalnego w świetle prawa, tak polskiego, jak i egipskiego.

Aby zawrzeć małżeństwo w Egipcie z Egipcjaninem, należy przygotować następujące dokumenty:

  1. wydane przez polski Urząd Stanu Cywilnego zaświadczenie o zdolności prawnej wnioskodawcy do zawarcia związku małżeńskiego (ważne 3 miesiące).
  2. zaświadczenie o wyznawanej religii np. dokument z parafii lub akt chrztu.
  3. akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (w przypadku osoby rozwiedzionej).
  4. kopie paszportów obojga narzeczonych.

Ad 1) Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa jest nieodzowne i niezwykle ważne. Można je pobrać osobiście z  urzędu stanu cywilnego właściwego dla miejsca zamieszkania. Podczas pobierania dokumentu należy podać obywatelstwo oraz nazwisko i imię przyszłego męża. Żeby oszczędzić sobie wielu problemów należy podać najpierw nazwisko, a potem imię narzeczonego. Jak rozgraniczyć co jest imieniem a co nazwiskiem, jeśli Egipcjanie mają same imiona przejęte od ojców, dziadków i pradziadków? Otóż jako imię należy przyjąć imię własne, nadane po urodzeniu. Pozostały człon jest traktowany wg. polskiego prawa, jako nazwisko (długie nazwisko). W dokumencie musi być najpierw nazwisko a potem imię, czyli najpierw imię ojca, dziadka, pradziadka a potem imię własne narzeczonego. Pisownia wszystkich imion musi być zgodna z pisownią w paszporcie narzeczonego (lepiej mieć ze sobą kopię, żeby nie popełnić błędu).  Niedostateczna ilość imion, niepoprawna kolejność niż wymagana przez procedury konsulatu, lub błędy w pisowni, dyskwalifikują dokument tu na miejscu i zwykle trudno jest go poprawić lub uzyskać nowy.

Ad 2) Jeśli osoba nie posiada zaświadczenia o wyznawanej religii, może złożyć oświadczenie przed Konsulem RP. Konsul potwierdza fakt złożenia oświadczenia oraz autentyczność podpisu osoby składającej oświadczenie. Następnie takie oświadczenie musi zostać przetłumaczone na język arabski, po czym poświadczone pieczęciami konsularnymi. Napominam, iż osoba przyjeżdżająca z Polski, posiadająca stały adres zameldowania w Polsce, powinna jednak posiadać dokument o wyznawanej religii z Polski.

Ad 3) Osoby rozwiedzione, powinny mieć dodatkowo odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (również do pobrania z Urzędu Stanu Cywilnego). Sama sentencja czy też wyrok sądowy nie wystarcza. Proszę pamiętać, że nie można zawrzeć małżeństwa w Egipcie, jeśli wcześniejszy rozwód nastąpił na mniej niż 3 miesiące przed datą planowanego ślubu.

Powyższe dokumenty powinny zostać przetłumaczone na język arabski (w Polsce przez tłumacza przysięgłego). W Egipcie tłumaczeń dokumentów można dokonać: Egyptian Polish Friendship Society, 5 Mit Ghamr St., Saffer Sq – Heliopolis, tel/fax:  26338133-26421112. Koszt około 150 EGP od strony, czas oczekiwania ok. 2-3 dni (oczywiście paszporty nie muszą być tłumaczone).

Z przetłumaczonymi dokumentami należy udać się do Ambasady RP, Adres:

5 El Aziz Osman St., Zamalek, Kair .

Konsulat RP legalizuje polskie dokumenty oraz poświadcza tłumaczenia. Należy wtedy dostarczyć tekst tłumaczenia oraz oryginały tłumaczonych dokumentów.

Aktualne godziny i dni pracy ambasady są podane na stronie Ambasady RP. Koszt poświadczenia wszystkich 3 dokumentów wynosić będzie około 1500 – 2000 EGP (ceny uzależnione są od kursu dolara) czas oczekiwania ok. 1 tygodnia.

Z zalegalizowanymi dokumentami trzeba udać się do jednego z Biur Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Egiptu w Kairze, celem uzyskania poświadczenia w/w dokumentów (opłata ok. 11.00 EGP za dokument).

Adresy: Egyptian Ministry of Foreign Affairs Authentication Offices:
– Ahmed Said Street, Abbassia; Cairo
– Sabak Street next to the Maryland Gardens, Heliopolis, Cairo
Godziny urzędowania: od soboty do czwartku od 9:00 do 15:00.

Z tak przygotowanymi dokumentami,  w dowolnym czasie, należy udać  się do Biura Małżeństw Cudzoziemców w Ministerstwie Sprawiedliwości na Lazoughly Sq. w celu zawarcia związku małżeńskiego. Procedura jest krótka, następuje niemalże „od ręki” tzn. tego samego dnia. Oczywiście nie należy zapomnieć o świadkach. Cała „ceremonia” trwa może 30 min. Przy tej okazji płaci się podatek od ,,mahr’’ tzn. darowanego ślubnego prezentu od męża. Podatek ten jest uzależniony od wysokości podanej sumy. Można podczas ślubu sporządzić specjalny zapis określający warunki co do natury majątkowej lub przyszłej kwestii wychowywania dzieci. Warunki te powinny wcześniej zostać uzgodnione z narzeczonym i sporządzone w formie dokumentu oraz poświadczone w poniższym urzędzie.

Adres:  Egyptian Ministry of Justice (Office of Marriage of Foreigners), 4-te piętro, Lazoughly Square, Abdin, Cairo.
Godziny urzędowania: od soboty do środy od  9:00 do 13:00 i od 15:00 do 17:00; w czwartki od 9:00 do 13:00.
Wymaga się przedstawienia następujących dokumentów:
– Dokumenty tożsamości obu stron (w przypadku cudzoziemca:  paszport wraz kserokopią strony personalnej – tej z fotografią oraz strony z wizą egipską ewentualnie pieczątką pobytową; w przypadku obywatela Egiptu – egipski paszport lub National ID wraz z kserokopią)
– pięć fotografii każdej ze stron
– znaczek skarbowy tzw. “rodzinny” “Ta’meen Igtimaei”  za za 50 EGP (można kupić na każdej poczcie).

Zawarcie ślubu wymaga osobistej obecności dwóch świadków (obowiązkowo mężczyźni) z dokumentami tożsamości.

Oficjalny akt małżeństwa będzie gotowy po około 14 dniach. Otrzymuje się dwa oryginalne dokumenty. Może być odebrany przez jednego z małżonków.

Aby móc wykorzystywać egipski akt małżeństwa w Polsce, musi on zostać zarejestrowany w polskich aktach stanu cywilnego. Aby można było tego dokonać najpierw należy gotowy akt małżeństwa zarejestrować w egipskim urzędzie na Ramsis Sq. za niewielką opłatą. Następnie egipski akt musi zostać zalegalizowany w Egipskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych  (koszt ok. 30 EGP), potem przetłumaczony na język polski. Dalej tłumaczenie wraz z oryginałem powinno być poświadczone w polskim konsulacie (koszt ok. 500 EGP).

Poświadczone przez konsula, polskie tłumaczenie wraz z egipskim oryginałem musi zostać wraz z wnioskiem o tzw. umiejscowienie czyli rejestrację, dostarczone do polskiego Urzędu Stanu Cywilnego. We wniosku o rejestrację określamy jakie nazwisko będą nosić zarówno małżonkowie jak i ich dzieci.

Dokumenty j.w. można dostarczyć do polskiego USC osobiście lub za pośrednictwem konsulatu.

Przyszłym małżonkom życzę  szczęścia.

Ewelina Bieniek.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Islamski. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.