Poszukiwanie prawdy

Delegatka Zgromadzenia Narodowego (PA- People’s Assmbly) Zeinab Radwan podniosła kwestię dotyczącą zrównania statusu kobiety i mężczyzny jako świadka. Postulowała też wprowadzenie zmian w kwestii dziedziczenia. Jeśli chodzi o zmianę statusu kobiety jako świadka, do tej pory w kwestii transakcji biznesowych głos dwóch kobiet jest przeciwwagą dla świadectwa jednego mężczyzny. Zeinab Radwan podniosła również kwestię składania zeznań przez niemuzułmanów w sprawach dotyczących wyznawców islamu oraz dziedziczenia przez tych pierwszych dóbr muzułmanów. Stwierdziła, że te trzy zagadnienia są głęboko osadzone w świadomości społeczeństwa i powinny być gruntownie zbadane,  ponieważ będzie to miało następstwa zarówno w kraju, jak i poza granicami. Stwierdziła na podstawie badań, że wielu ludzi – w tym głównie mężczyzn – poddawało w wątpliwość  opinię kobiety jako mniej wartościowego świadka. Było to pospolite, jakkolwiek błędne wierzenie. Dokładne badania odpowiednich ustępów w Koranie nie uzasadniają takiego twierdzenia, ponieważ nie odnoszą się do płci. Istnieje natomiast fragment, który wprowadza zróżnicowanie pomiędzy kobietą i mężczyzną jako świadkami (Surat Al-Bagarah, werset 282). Jest on potwierdzeniem, że kobieta w sprawach dotyczących transakcji handlowych potrzebowała świadectwa drugiej kobiety. Wynikało to jedynie z faktu, że kobiety zwyczajowo nie zajmowały się biznesem i nie posiadały odpowiedniego przygotowania oraz słownictwa. Zejnab Radwan argumentuje, że generalną zasadą w prawie islamskim jest składanie świadectwa przez dwóch świadków, nawet jeśli obaj są mężczyznami. Abdel Moeti Bayoumi – członek ,,Islamic Research Council” (IRC) potwierdza argumenty Z. Radwan i dodaje, że nie jest rozsądne interpretowanie wersetu 282  jako mówiącego o niższej wartości kobiety jako świadka. Uczeni nie potrafią też znaleźć w pierwotnych tekstach (Quran or Haith) potwierdzenia na wykluczenie kobiety z ważniejszych spraw niż zeznania w sprawach biznesowych.  Ab-M. Bayumi dodał, że obowiązkiem sądu jest kierować się obiektywizmem w ocenie wartości i wiarygodności zeznań bez względu na płeć świadka. Jest to tym bardziej naturalne, że zeznania kobiet, które kończą szkoły biznesu mają daleko wiekszą wartość niż zeznanie osoby bez edukacji i doświadczenia, często też niepiśmiennej. Natomiast w zeznaniach kobiet w sprawach ich dotyczących – ważne jest świadectwo drugiej kobiety. Jeśli chodzi o składanie zeznań przez niemuzułmanina w sprawach  muzułmanów, to znawca prawa – imam Ahmed Ibn Hanbal – zezwala w czasie podróży, kiedy nie można znaleźć inego świadka. Imam Malik i Imam Shafei – nie akceptują tego wcale. Kolejny  imam – Ibn Taymiyah – rozumie interpretację imama Ahmed Ibn–Hanbala jako odnoszącą się do wszelkich przypadków, gdy nie ma świadka muzułmanina. Wtedy świadectwo jest składane przez dwóch niemuzułmanów. Pani Zeinab Radwan twierdzi, że uważne badanie Koranu (Koran i Sunna), jeśli chodzi o zagadnienie świadków, pozwala zrozumieć, iż Księga nie odnosi się do religii czy płci. Również studiowanie filozofii Koranu w kwestii dziedziczenia odsłania okoliczności, które bronią równości płci. Dodaje, że czasem kobieta dziedziczy połowę tego co mąż, czasem w równych częściach, czasem podwójnie. Zdaża się, że kobieta dziedziczy wszystko, a mąż jest wyłączony z udziału. Radwan porusza też temat dziedziczenia w małżeństwach mieszanych. Mężczyzna w islamie może poślubić kobietę innego wyznania – tym samym zostają nadane prawa i obowiązki obu stronom. Dlaczego więc kobieta nie może dziedziczyć po mężu, skoro islam nie akceptuje ograbiania wdowy – pyta Radwan. Członek Bractwa Muzułmańskiego – Hamdi Zahran Hussein nie zgadza się z Z. Radwan i twierdzi, że islam nie przyznaje niemuzułmanom prawa do dziedziczenia dóbr muzułmanów i procedura dziedziczenia musi być zachowana. Przekazanie własności może nastąpić jednak za życia. Natomiast Abdel Moeti Bayoumi (IRC) powiedział, że 32-stronnicowy dokument oparty na dogłębnych badaniach dowodzi, że zeznania kobiety mają taka samą wartość jak mężczyzny, a w kwestiach dziedziczenia przez niemuzułmanów będą przeprowadzone dokładne badania.

oprac. Anna Gamal El Din, na bazie prasy egipskiej

Ten wpis został opublikowany w kategorii Społeczeństwo. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.