Długoterminowe plany rozwoju działalności Związku

Związek Rodzin Polsko-Egipskich będzie dążyć do uzyskania własnej siedziby i powołania Domu Polskiego. Dom Polski byłby miejscem promującym kulturę, sztukę i język naszego kraju. Pełniłby również funkcję edukacyjną jako centrum nauki języka polskiego. Mógłby również pełnić funkcję promocyjną i lobbistyczną w środowiskach biznesu, a tym samym stanowić zaplecze i wsparcie dla działalności placówki. Ważną sprawą jest również nawiązanie i utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami polonijnymi w tym rejonie świata, co sprzyjałoby szerszej wymianie kulturalnej oraz zachowaniu tożsamości narodowej. Tego rodzaju działalność mogłaby zaowocować w przyszłości powstaniem elity polonijnej z perspektywą zajmowania przez nią ważnych stanowisk w sektorze państwowym i prywatnym w Egipcie.

Związek Rodzin Polsko-Egipskich został założony w 1995 roku w Kairze i zarejestrowany przez Ministerstwo Spraw Socjalnych w Egipcie. Organizacja otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności kulturalnej. W początkowej fazie działalności Związek skupiał nieliczną grupę Polek mieszkających na stałe w Egipcie. Z czasem organizacja rozrosła się i wzrosły również potrzeby i oczekiwania członków. Powstał magazyn „Polonez” który świetnie dokumentuje i promuje życie Polonii egipskiej. Obecnie Związek skupia 70 rodzin, tj.ponad 200 aktywnie działających członków. We wszelkiego rodzaju imprezach organizowanych przez Związek coraz liczniej uczestniczą Polacy przebywający czasowo na kontraktach w różnego rodzaju firmach i instytucjach, studenci na stypendiach oraz pracownicy Ambasady RP. Tworzymy więc swoistą wspólnotę, która żywo reaguje na propozycje wspólnych spotkań i wyjazdów organizowanych przez Związek.

W 2003 roku ZRP-E otrzymał zezwolenie od Egipskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych na rozszerzenie działalności. Zezwolenie  dotyczy możliwości otwarcia centrum nauki języka polskiego, centrum tłumaczeń, biblioteki, przedszkola, klubu gdzie dostępna byłaby polska prasa, książki, filmy. Niestety, obecnie nie możemy rozwiązać szerszej działalności ze względu na brak odpowiedniego lokum.

Dzięki uprzejmości Ambasady RP w Kairze, korzystamy z ogrodu i niektórych pomieszczeń. Zdajemy sobie sprawę, że wobec wzrastającej liczby członków Związku, wkrótce nasza obecność na terenie Ambasady stanie się kłopotliwa, ponieważ w znacznym stopniu może utrudniać działalność pracowników placówki a także stanowić zagrożenie. Również dla zarządu ZRP-E organizujących spotkania jest to sytuacja niezręczna, ponieważ nasza swoboda działania na terenie Ambasady z oczywistych względów jest ograniczona. Borykamy się również z problemem przechowywania i częstego dostępu do związkowej dokumentacji. Wprawdzie, jak dotąd  korzystamy z pomieszczenia w którym odbywają się zebrania zarządu i tam też spoczywają nasze dokumenty, jednak zdajemy sobie sprawę że reorganizacja polskiego działu handlowego na terenie Ambasady spowoduje zgłoszenie zapotrzebowania  na dalsze pomieszczenia. Stoimy więc wobec groźby utraty jedynego lokum które jest do naszej dyspozycji. Tak więc nasze położenie jest niezwykle trudne i stawia w pewnym sensie pod znakiem zapytania pewne dziedziny naszej działalności, jak również uniemożliwia rozwinięcie działalności zagwarantowanej nam pozwoleniem uzyskanym od Ministerstwa Spraw Socjalnych w Egipcie.

Nie jesteśmy Polonią tak zasobną jak amerykańska czy któraś z zachodnioeuropejskich i zakup ze skromnych funduszy związkowych odpowiedniej siedziby dla potrzeb organizacji nie jest możliwy. Będziemy czynili  starania o przyznanie ZRP-E pomocy finansowej ze strony Wspólnoty Polskiej. Zabiegamy także o wsparcie ze strony naszych sponsorów w Egipcie.

Stworzenie Domu Polskiego umożliwiłoby konsolidację całego środowiska polonijnego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.